Savjet ministara Bosne i Hercegovine danas bi trebalo da razmatra informacije koje se odnose na sveobuhvatni plan mjera i aktivnosti radi rješavanja problema povećanog priliva migranata, stanje u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, kao i prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj saradnji u nadzoru granice.

Sjednicu u Sarajevu prati reporterka Hatka Nezirević.

Dnevnim redom sjednice predviđena je rasprava o nacrtu osnova za zaključivanje sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o finansiranju programa aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu za 2018. godinu.

U planu je i rasprava o Nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o međudržavnoj naučnoj i tehničkoj saradnji u oblasti fizike visokih energija između Bosne i Hercegovine i Evropske organizacije za nuklearna istraživanja, te Nacrtu osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Velike Britanije o međunarodnom drumskom prevozu.

Savjet ministara trebalo bi da razmotri i nacrte odluka o ratifikaciji nekoliko međunarodnih ugovora, prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o odobravanju projekta nabavke i izgradnje objekata za regionalne centre i Centralnu kancelariju Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine i izgradnje i rekonstrukcije graničnih prelaza, kao i informaciju o izgradnji graničnih prelaza iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje.

Trebalo bi da bude razmotrena i informacija o radu Zajedničkog komiteta za raspodjelu diplomatskokonzularne imovine bivše SFRJ za period 2018. zaključno sa aprilom 2019. godine – novi tekst, te informacija sa prijedlogom odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu.

Iz Savjeta ministara je najavljeno da će na dnevnom redu biti i informacija u vezi sa godišnjim izvještajem o realizaciji odluke u vezi sa kvotom radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu i godišnji izvještaj i analiza realizacije odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca za 2018. godinu.