U tijeku je akcija čišćenja korita i priobalja rijeke Vrbas, na dijelu toka u Banjoj…