Inspekcija rada Republike Srpske počela je kontrole subjekata koji rade u poslovnoj zoni “Incela”, potvrđeno nam je u Inspektoratu Republike Srpske.

Ranijom hemijskom analizom zemljišta, koja je obavljena na ukupno 52 lokacije u “Incelu”, na dvadeset i jednoj lokaciji otkriven je piralen u prekoračenim vrijednostima. Na tim lokacijama posluje ukupno šest poduzeća.

Policija i nadležno Tužilaštvo utvrđuju da li postoji bilo čija krivična odgovornost zbog zagađenja piralenom u poslovnoj zoni “Incel”. Svi nalazi se daju MUP-u i Tužilaštvu, potvrdio je gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić.

Provjereva se da li preduzeća provode mjere koje su definisane aktom o procjeni rizika, da li su radnici išli na periodične ljekarske preglede i kada.

Akcenat je, naravno, na poslodavcima kod kojih je na osnovu analiza utvrđeno povećano prisustvo različitih zagađujućih materija. Inače, na pojedinim lokacijama u poslovnoj zoni “Incel” utvrđeno je da kancerogenog ulja piralen ima čak tri hiljade puta više nego što je dozvoljeno.