U Francuskoj je tokom 2019. godine zahtjev za azil podnijelo više od 130.000 ljudi.

Prema podacima Francuske kancelarije za zaštitu izbjeglica i osoba bez državljanstva (OFPRA), prošle godine je zahtjev za azil podnijelo 132.614 osoba.

Broj zahtjeva je povećan za 7,3 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a najviše su podnijeli državljani Avganistana, Gvineje, Gruzije i Albanije.

Takođe, u odnosu na 2018. godinu, za 19 odsto je povećan i broj stranaca koji su protjerani iz Francuske, a koji su ilegalno boravili u toj zemlji.

Premijer Francuske Eduard Filip je još 2018. godine izjavio da njegova zemlja svake godine primi previše zahtjeva za azil koji previše opterećuju francusku administraciju.

Brojne nevladine organizacije u zemlji često kritikuju uslove u kojima borave migranti i podnosioci zahtjeva za azil.